Quick Contact

02191091425       ناحیه کاربری

Uncategorised

به ما رای دهید: 100% - 1 votes
100%

 ارائه بات تیم اسپیک با کنترل پنل تحت وب برای اولین بار در ایران!

 کنترل کامل بات از طریق پنل تحت وب.

 ساخت عملیات مختلف و تنظیم هر کدام به صورت حرفه ای.

 امکان استفاده از بات برای تمامی سرورهای تیم اسپیک موجود در ایران.

 دارای 14 نوع عملیات مختلف و تنظیم هم کدام به صورت جداگانه.

 

 برخی از عملیات های قابل تنظیم بات به شرح زیر است

  • تبلیغات در سرور.

  • انتقال کاربران پس از اتصال به چنل مربوطه.

  • چک نام کاربران و کیک آنها در صورت استفاده از اسم های مورد نظر شما.

  • چک نام چنل ها و عدم اجازه کاربر به ساختن چنل با نام های مورد نظر شما.

  • اعلام پیغام به ادمین ها در صورت ورود کاربران به چنلی خاص.

  • انتقال کاربران AFK به چنل خاص.

  • چک زمان چنل های خالی و پاک کردن آنها پس از زمان مشخص.

  • انتقال کاربرانی که Mute هستند.

  • جلوگیری از Record کردن کاربران و کیک یا انتقال آنها به چنل دیگر.

  • پیام خوش آمد گویی سرور.

 و ... چندین مورد دیگر

 

order